Om NORDLEK 2018

NORDLEK 2018 är en ideell arrangörsförening (organisationsnummer 802499-3431) med syfte att arrangera NORDLEK 2018.

Medverkande organisationer

Folkdansringen Dalarna
Gästriklands Folkdansring
Folkdansringen Hälsningland
Folkdansringen Uppland
Värmlandska Folkdansringen
Folkdansringen Västmanland
Folkdansringen i Örebro län

(Distrikt inom Svenska Folkdansringen)