NORDLEK till Sverige

NORDLEK kommer till Sverige

FALUN 2015-02-18 Invigning av skid-VM Falun 2015. Dansare och spelmän från Dalarna. Foto Ulf Palm

2018 är det Sveriges tur att arrangera Nordleks folkdans- och spelmansstämma NORDLEK 2018. Svenska Fokdansringens riksstyrelse har gett detta ansvarsfulla uppdrag till sju av organisationens distrikt (Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Värmland, Uppland, Västmanland och Örebro län). Falun blir huvudort och stämmoområdet förläggs till Lugnet, Sveriges Riksskidstadion. För att genomföra sitt uppdrag har de sju distrikten bildat en arrangörsförening och planeringsarbetet är redan i full gång.

NORDLEK 2018 genomförs under tiden 10 – 15 juli och föregås av Nordisk sommarläger under tiden 7 – 9 juli.

Genom stämmans hemsida kan du följa planeringsarbetet och få all den information du behöver för att förbereda dig för deltagande i stämman. Via arbetsgruppernas hemsideavdelningar kan du följa hur de många programdelarna växer fram och dessa sammanfogas till stämmans totala program som presenteras i Programboken.

All text i den allmänna delen  kommer efter hand att skrivas på språken svenska, finska och engelska. Nu finns välkommentexten på webb-delen HEM översatt till engelska på den engelskspråkiga webb-delen HOME och översatt till finska på den finskspråkiga webb-delen KOTI.

Uppgifter om resor, stämmoavgift, konsertavgifter, boende, mat, sidoaktiviteter mm kommer att presenteras efter hand på denna hemsida. Anmälan till NORDLEK 2018 ska göras via hemsidan och anmälningsrutinen publiceras under tidig vår 2018.

En kommentar till “NORDLEK till Sverige”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *