Kompositionstävling

Kompositionstävling

Schottis / Reinländer

Det ordnas en kompositionstävling i samband med  NORDLEK 2018 i Falun, Sverige

Tävlingens regler

  • 
max en melodi per deltagare
  • melodi med ackord
  • eventuellt tempoangivelse
  • max två stämmor och max 2 sidor
  • melodin skall kunna användas som allspelsmelodi
  • man får om man så vill bifoga en ljudfil

Du skickar noten i 2 exemplar (PDF-format) och ljudfilen (Mp3) med e-post. Den ena noten ska vara helt namnlös, den andra med låtnamn och dina kontaktuppgifter.

Upphovsrätten till melodin förblir givetvis hos kompositören. Meddela gärna om din komposition är anmäld till STIM (Sverige), TONO (Norge), Teosto (Finland), Koda (Danmark) och STEF (Island).

Låten får inte tidigare ha framförts offentligt eller på annat sätt varit publicerad. De insända bidragen bedöms av 3 nordiska domare.

Frågor om tävlingen besvaras av

Helen Eriksson, Sverige, telefon +46 70 541 78 72, e-post music.lovers@bredband.net

Anders Backman, Finland, telefon +358 405 461 771, e-post Fiolbackman@gmail.com

Anne-Grete Jensen, Danmark, +45 246 06 398, e-post angrjens@gmail.com

Priser

1:a, 2:a och 3:e pristagaren får fri stämmoavgift och skolinkvartering på NORDLEK 2018. Pristagarna meddelas i början av april 2018.

Dessutom:

Förstapristagaren får betalt deltagande på folkmusikfestivalen Folk at Heart Örebro i Sverige 2019 samt diplom.

Andra- och tredjepristagarna får diplom samt gåva från Falun/Dalarna.

Villkor

Förbundet Nordlek förbehåller sig rätten att använda och publicera de tre vinnande melodierna i Nordlek-sammanhang genom att dela ut papperskopior på stämman samt genom att lägga upp dem på sin hemsida.

Bidrag till tävlingen ska skickas till  nordlek.folkmusik@gmail.com  och vara framme senast 16 mars. 2018. Skriv i  “Nordlekmelodi” i ämnesraden.

Nordlek, Folkmusikutskottet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *