NORDLEK 2018

Nordlek 2018 bedriver folkbildningsverksamhet tillsammans med  Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. Kulturens verksamhet bedrivs genom statsbidrag. Uppgifter om deltagare i verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Läs redan nu den allmänna informationen nedan och absolut innan du anmäler dig.

 


Allmän information om anmälningsproceduren

Deltagare
Till NORDLEK 2018 ska du anmäla dig som “deltagare” eller i någon annan egenskap

  • nordlekförbundsledare: av Nordlekförbundet utsedda ledare
  • gäst samt friplatser enligt “Kan och Skall”: av stämmoorganisationen speciellt inbjudna personer
  • NORDLEK-artist: artister eller föreläsare som stämmoorganisationen träffat särskilt avtal med
  • volontär: ledare som anlitats av stämmoorganisationen för speciella arbetsuppgifter
  • 2018-ledare: utsedd ledare inom stämmoorganisationen

Villkor för stämmoavgiften

  • sista anmälningsdag för NORDLEK 2018 är 15 april 2018
  • anmälningar från och med den 16 april får förhöjd stämmoavgift

Stämmoavgift

Ålder, år Normal avgift,
kronor
Förhöjd normal avgift,
kronor
Endagsavgift,
kronor per dag
Förhöjd endagsavgift,
kronor per dag
0-4 ingen avgift

ingen avgift

ingen avgift

ingen avgift

5-15         500                 650

150

150

16-25         800              1 000

250

275

26-      1 700              1 950

450

500

För deltagare som inte är medlemmar hos någon avtalspart (riksorganisation) betalas en extra avgift på 200 kronor. Deltagare från länder utanför Norden, som ej är medlem i någon avtalspart, betalar en extra avgift på 200 kronor.

Boende
Logi på hårt underlag i skolsalar bokas och betalas i samband med anmälan och bokning av stämmokort mm.

Köp av logi för hel vecka är rabatterat i förhållande till köp av enstaka nätter.

Omfattning Pris, kr/person
9 juli – 15 jul        240
10 juli – 15 juli        200

Pris för enstaka nätter är 45 kronor per person och natt.

Logi i hotell, vandrarhem och på campingplats (husvagn, husbil, tältplats) bokas och betalas direkt hos respektive uthyrare. Vi har reserverat ett antal rum hos varje uthyrare. Ange bokningskod nordlek2018 vid bokningen. Se information för detta boende genom att klicka HÄR.

Måltider
Deltagarna erbjuds köpa mat (frukost, lunch, middag) direkt från arrangören NORDLEK 2018, antingen måltidspaket för hela veckan eller enstaka måltider. Måltidspaketen beställs och betalas i samband med anmälan. Deltagare som bor på hotell, vandrarhem eller har eget boende kan välja måltidspaket där frukost inte ingår.

Köp av måltidspaketen är rabatterade i förhållande till köp av enstaka måltider.

Måltidspaket med frukost

Omfattning Pris, kr
Middag 9 juli – frukost 15 jul     1 275
Frukost 11 juli – frukost 15 juli        975

Måltidspaket utan frukost

Omfattning Pris, kr
Middag 9 juli – middag 14 juli        750
Lunch 11 juli – middag 14 juli        600

Enstaka måltider
Pris för enstaka måltider, frukost, lunch eller middag, är 85 kronor per måltid.

Samtliga köpta måltider intas i Matsalen (Lugnetgymnasiets matsal), som ligger mitt i stämmoområdet. För dem som bor i skola serveras dock frukosten i respektive skola.

 

Följande mattider gäller med början med middag måndag 9 juli och avslutning med frukost söndag 15 juli:

Måltid Servering, kl
Frukost 07.00 – 09.00
Lunch 11.00 – 14.00
Middag 17.00 – 20.00

Matsedel finns på www.nordlek2018.se  , klicka på denna länk:  HÄR

Det går inte att köpa måltider av arrangören på plats i Falun. Deltagare som inte köpt mat i samband med anmälan hänvisas till restauranger i Falu centrum. En förteckning över restauranger presenteras på www.nordlek2018.se  , (kommer att läggas ut senare).

Aktiviteter med avgifts- eller anmälningskrav
Dessa aktiviteter beställs och betalas (gäller avgiftsaktiviteter) i samband med anmälan. Avgifts- och anmälningskraven framgår av Stämmoprogram NORDLEK 2018, www.nordlek2018.se  , klicka på länken: stämmo_program_18_15.

Biljetter till aktiviteter som inte blivit fullbokade kan köpas i InfoCentral på stämmoområdet.

Utflykter
Biljetter till utflykterna beställs och betalas i samband med anmälan. Information om utflykter finns på www.nordlek2018.se  . Du hittar information om utflykterna genom att klicka HÄR.

Biljetter till utflykter som inte blivit fullbokade kan köpas i InfoCentral på stämmoområdet.

PR-uppvisningar på stan och danstävlingar
Deltagarna har möjlighet att delta med dansgrupp i PR-uppvisningar på stan. Anmälan görs i samband med anmälan till stämman. Varje dansgrupp ska ha ett namn och en angiven dansledare.

Danstävling arrangeras för dans med grupp och dans i par. Anmälan till tävlingen med grupp görs i samband med anmälan till stämman. Varje dansgrupp ska ha ett namn och en angiven dansledare.

Anmälan till tävlingen i pardans görs på plats i InfoCentral på stämmoområdet.

Akiviteten Historisk bal
Denna aktivitet genomförs onsdag 11 juli med ett maximalt antal deltagare på 120 dansare. Om intresset visar sig vara större kan ytterligare en bal genomföras under torsdag 12 juli. Information om detta kommer att publiceras på hemsidan.

Betalning
Inom Sverige sker betalning via bankgiro. Internationella betalningar kan göras via Transferwise eller SWIFT (BIC/IBAN).

Betalningsinformation finns angivet på bekräftelsen som skickas till angiven e-postadress.

Betalningsvillkor
Betalning av stämmokort och gjorda köp i samband med anmälan, t ex mat, konserter, utflykter, ska göras i samband med anmälan. Betalningen ska vara genomförd senast fjorton dagar efter anmälningsdagen.

Om betalning ej genomförs senast fjorton dagar efter bokning tas gjord bokningen bort av arrangören och en faktura för en administrativ avgift på 250 kronor skickas ut.

Vid avbokning av en anmälan och eventuella köp återbetalas inbetalda avgifter förutom uppkomna kostnader för NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger samt en administrativ avgift på 250 kronor.

Vid avbokning efter den 31 maj av en anmälan och eventuella köp återbetalas inga inbetalda avgifter. Vid uppvisat läkarintyg återbetalas dock inbetalda avgifter förutom uppkomna kostnader för NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger samt en administrativ avgift på 250 kronor.