Nordiskt sommarläger

Nordlek 2018 bedriver folkbildningsverksamhet tillsammans med  Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. Kulturens verksamhet bedrivs genom statsbidrag. Uppgifter om deltagare i verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.
Läs redan nu den allmänna informationen nedan och absolut innan du går in och anmäler dig.


Allmän information om anmälningsproceduren

I vilken egenskap besöker du sommarlägret?

Till Nordiskt sommarläger ska du anmäla dig som “deltagare” eller i någon annan egenskap

  • volontär: ledare som anlitats av stämmoorganisationen för speciella arbetsuppgifter
  • 2018-ledare: utsedd ledare inom stämmoorganisationen
  • Lägerföreläsare: föreläsare som stämmoorganisationen träffat särskilt avtal med

Villkor för lägeravgiften

  • sista anmälningsdag för Nordiskt sommarläger är den 15 april
  • anmälningar från och med den 16 april får förhöjd stämmoavgift

 Lägeravgift

Ålder, år Normal avgift,
kronor
Förhöjd avgift,
kronor
13-25 1 000 1 225

Boende
Logi på hårt underlag i skolsalar anordnas i Lugnetgymnasiet. Avgiften för boende ingår i lägeravgiften.

Måltider
Alla måltider, förutom kvällsfikat, ska intas i Lugnetrestaurangen. Kvällsfikat serveras i Lugnetggymnasiets aula intill förläggningen.

Matsedel kommer inom kort att läggas ut på www.nordlek2018.se .

Var noggrann med att fylla i uppgifter om kostalternativ mm.

Betalningsvillkor
Betalning av lägerkort och gjorda köp ska göras i samband med anmälan, ska göras i samband med anmälan. Betalning görs via bankgiro, identifiering med OCR-nummer. Betalningen ska vara genomförd senast fjorton dagar efter anmälningsdagen. Bankgironumret finns angivet på bekräftelsen som skickas till angiven e-postadress.

Om betalning ej genomförts inom fjorton dagar tas gjord bokning bort av arrangören och en faktura för en administrativ avgift på 250 kronor skickas ut.

Vid avbokning av en anmälan och eventuella köp återbetalas inbetalda avgifter förutom uppkomna kostnader för NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger samt en administrativ avgift på 250 kronor.

Vid avbokning efter den 31 maj av en anmälan och eventuella köp återbetalas inga inbetalda avgifter. Vid uppvisat läkarintyg återbetalas dock inbetalda avgifter förutom uppkomna kostnader för NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger samt en administrativ avgift på 250 kronor.