Välkommen till NORDLEK 2018!

10-15 juli 2018 NORDLEK 2018
7-9 juli Nordiskt sommarläger

Design: Team Jenny

 


Sista mötet

Lördagen den 13 april genomfördes det sista årsmötet för den ideella arrangörsföreningen Nordlek 2018. Det hölls i Kämpevillan i Kvarnsveden, i samma lokal som föreningen söndagen den 2015 bildades i. Representanter från sex av de sju medlemmarna var närvarande och i övrigt deltog merparten av styrelsen, revisorerna, valberedningen och därtill några gäster.

Uwe Weigel var presidieordförande och förutom stadgestyrda årsmötesärenden behandlades det speciella ärendet “Upplösning av föreningen”. Även detta ärende gick bra, föreningen är upplöst och en av medlemmarna, Folkdansringen i Örebro län, fick i uppdrag att verkställa kvarvarande ärenden av formell karaktär.

Projektets Verksamhetsberättelse, där hela arbetet med planering och genomförande av NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger beskrivs, kommer att distribueras inom kort.

Hemsidan passar på att tacka alla som bidragit i diverse uppgifter under föreningens treåriga verksamhet. Utan er hade det inte blivit någon Nordlekstämma i Falun.


Kallelse till årsmöte för Föreningen Nordlek 2018

Föreningen Nordlek 2018:s femte årsmöte genomförs lördagen den 13 april 2019,
kl 11.00 i Kämpevillan, Barrskogsgatan 25, Borlänge. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 30 mars via e-post till liljekvist.anders.com .

Kallelse med årsmöteshandlingar har skickats ut till respektive medlems (disrikts) e-postadress. För 2018-ledare och övriga finns inbjudan och årsmöteshandlingar tillgängliga via webbsidan.

 


Filmer från stämman

Nu är filmerna från NORDLEK 2018 färdiga till försäljning. Vi har producerat två filmer.

Den ena filmen visar hela öppningsceremonin vid stämman och är 64 minuter. Den andra filmen visar i reportageform stämman som helhet. Det finns glimtar från öppningen och avslutningen, workshops, konserter, folkloreuppvisningar, nationsuppvisningar, PR-uppvisningar på sta´n, Vallåtar vid Stångtjärn mm. Denna films längd är 35 minuter.

Filmfotograf är Peter Romin, som bl a har erfarenhet som TV-fotograf vid Sveriges Television, Dalarna och producent är Ulf Caresten, tidigare reporter och programledare vid Sveriges Television, Dalarna.

Filmerna kostar 150 kronor per film och kan beställas genom att skicka in bifogad beställningsblankett till e-postadress info@localhost senast den 31 december 2018. Du får en faktura för betalning.

Efter det betalningen kommit in distribueras filmerna, med start 15 januari, i digitalt format via e-post till respektive köpare. Genom att ta emot filmen (-erna) godkänner köparen att inte sprida den (-em) vidare och endast använda den
(-em) för internt bruk.

NORDLEK 2018
styrelsen

Beställningsblankett, klicka på länken:  försäljning_1_svensk_blankett

 


En titt på Historisk bal

Anna Franzén-Weigel och Ritva Ichertz, två av de 130 dansarna på Historisk bal. Foto Uwe Weigel

En av de mest omtyckta aktiviteterna under NORDLEK 2018 var Historisk bal på Grand Hotel. Mer än 130 dansare åt en fin middag i Moriska gården och dansade därefter sirliga danser till efter midnatt. Detta är en tradition som alltid finns med under NORDLEK-stämmorna.

Vi har kommit över bilden på två av balens mest dansanta damer.

Vi saknar dock bilder från alla andra stämmoaktiviteter. Om du har några lämpliga bilder vill vi gärna att du skickar dem till stämmorganisationen. Se uppropet nedan.

 

 


Bilder från NORDLEK 2018

Av olika, men seriösa, skäl tog stämmostyrelsen beslut att inte ta bilder under NORDLEK 2018 för att sälja till intresserade stämmodeltagare. Däremot behöver vi bilder för att dokumentera stämmans olika aktiviteter, bilder som ska finnas med stämmans slutrapport, tillgänglig för reportage i Hembygden och övriga landsorganisationer respektive rikstidningar samt för eventuell kommande marknadsföring. Däremot kommer vi inte att sälja några bilder.

Nu vill vi vädja till alla deltagare under NORDLEK 2018 att skicka in en eller flera bilder som ni tagit under stämman till oss.

Skicka era bilder, helst i filformat jpg och högupplösta, till e-postadressen  info@localhost . Skriv också fotografens namn i mejlet. Genom att ni skickar bilderna till oss upplever vi att du samtidigt godkänner att vi fritt får använda bilderna på det sätt som beskrivs ovan.

Tack för att ni hjälper oss med detta!

Stämmoledningen

 


Hög kvalitet på program och genomförande

Stämmotåget leds av Lilja Petra Asgeirsdottir och i fanborgen märks bl a Bendt Pedersen och Urban Lind. Foto: Yvonne Hjelm

 

 

Det blev ett stämmotåg även under NORDLEK 2018. Samling på Stora torget intill 1600-talskyrkan Falu Kristina kyrka, vandring längs Faluns paradgata, Svärdsjögatan, upp till stämmområdet på Lugnet. Falu kommun hade dagen till ära hissat nationsflaggan längs dela stämmotågssträckan för att hedra sina gäster, NORDLEK 2018. Det var högtidligt, det var varmt och de ca 1200 stämmotågsdeltagarna drack vatten på sjukvårdsgruppens order.

Stämmotåget startade från Stora torget, övervakad av Kristine kyrka. Foto: Anders Liljekvist

Ca 2000 deltagare och dessutom ca 700 volontärer, artister och Nordlekförbundsledare deltog i stämman i Falun och vi fick många bevis från deltagarna om att stämmoprogrammet höll en hög kvalitet och att aktivitetsgenomförandet uppfyllde alla krav man kan ställa på en sådan här stor stämma. Några få förändringar var ledningen tvungna att genomföra under veckan och efter inlämnade synpunkter från nationernas ledare höjdes även sevicegraden.

Vi upplevde att NORDLEK 2018 blev en glädjens och samhörighetens folkdans- och folkmusikstämma. Tecken på det lämnades till ledningen under veckans gång och visades mycket tydligt i samband med Nordleksrådsordförandens Urban Linds tacktal under Avslutningsceremonin i Jalas Arena. Efter talet tog de ca 1800 deltagarna på läktarna upp en lång och hjärtlig applåd som nästan inte ville ta slut (så upplevde i alla fall vi 2018-ledare händelsen ……. ) . Detta kommer vi 2018-ledare och volontärer att komma ihåg under lång tid.

Tack alla deltagare, Nordlekförbundsledare, volontärer, artister och övriga för att ni deltog i NORDLEK 2018. Det var ni som gjorde stämman till det den blev. Bestäm er redan nu för att delta i NORDLEK 2021 i Tammerfors. Och kom gärna tillbaka till Falu igen. Här finns ytterligare mycket att utforska.

Tack !

Stämmoledningen

 


Stämmotågsbussar

Transport till Stora torget för att delta i Stämmotåget erbjuds via speciella Stämmotågsbussar som har följande tidtabell

Avgång från InfoCentral kl 11:30 och därefter vid fylld buss, minst en avgång varje halvtimme, så länge det finns behov.


Tidtabell för den interna busstrafiken

OBS Busstrafiken har utökats med en “mitt-på-dagen-linje”, se den reviderade tidtabellen enigt nedan. OBS

Busstrafiken enligt upprättad tidtabell är avgiftsfri för deltagare i NORDLEK 2018 mot uppvisande av stämmokortet. Klicka på länken för att  läsa tidtabellen  tidtabell_1InfoCentral

I infoCentral ska alla som deltar i NORDLEK 2018, deltagare, ledare volontärer med flera checka in.  

Här får du ditt stämmokort, beställda souvenirer och får övrig information. Fråga om allt, vi svarar direkt eller tar reda på svaret. Dessutom kan du köpa kvarvarande biljetter programmets konserter.

InfoCentral finns vid Sporthallens gamla entré, Lugnetvägen 5.

Öppettider:

Måndag 9 juli Kl 12-20
Tisdag – lördag 10 – 14 juli Kl 7.30 -24
Söndag 15 juli kl 7.30 -12


Komplettering av “Viktigt meddelande”

Efter diskussion och förståelse från lokalägarna har vi nått en överenskommelse beträffande duschmöjligheter för stämmodeltagare som har valt skollogi för sitt boende under stämman. Vi får nu möjlighet att duscha i omklädningsrummen i Västra skolans gymnastikhall som ligger intill Västra skolan med adress Hyttgatan 27. Dessa duschutrymmen kan användas både av de stämmodeltagare som bor i Hagströmska gymnasiet och i Västra skolan.

Logivärdarna på respektive skola hjälper till med information om gymnastikhallens placering och ansvarar även för tillsyn av omklädningsrummen.


Presentatation av spelgrupper på NORDLEK 2018

På musiksidan finns det nu intressanta presentationer av de spelgrupper som framträder på stämmans kvällskonserter. Öppna sidan MUSIK under avsnittet PROGRAM eller klicka HÄR.


Viktigt meddelande

Det finns många duschar på Lugnet

Under alla stämmoaktiviteter som genomförs i Lugnets sporthall har vi tillgång till bra omklädningsrum med goda duschmöjligheter i sporthallen. De ligger på samma plan som danssalarna och kommer att märkas upp för damer respektive herrar.

I de skollokaler vi använder för beställd skollogi finns det inte tillgång till duschar. Vi rekommenderar alla deltagare som bor i skola att ta med ombyteskläder till Lugnet och duscha på plats.


GDPR-förordningen

NORDLEK 2018 och Noriskt sommarläger rättar sig efter den nya GDPR-förordningen som infördes 2018-05-25. Det innebär att vi behandlar enbart de personuppgifter som deltagarna lämnat i samband med sin anmälan och/eller som behövs för stämmans ocg sommarlägrets genomförande (ändamålskriteriet). Inga personuppgifter lämnas vidare till någon utanför arrangörens organisation. Fotografering som ett led i dokumentation av vår verksamhet sker inom stämmoområdet.

I enlighet med GDPR har individen rätt att få veta vilka uppgifter NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger har registrerade om denne och kan också begära att få dessa uppgifter raderade när de inte längre behövs för evenemangets genomförande eller om insamlingen av uppgifterna strider mot GDPRs regelverk.

Efter genomför arrangemang kommer alla personuppgifter att raderas eller avidentifieras när de inte längre behövs.


I-sista-minuten-logi på stämman

 

Här kommer ett tips till dig som saknar logi under NORDLEK 2018. Ring Eva Poulsen, Borlänge, på telefon +46 70 581 24 27 så kan hon kanske hjälpa dig.

OBS! Huset på bilden har ingen koppling med tipset.

 

 

 


Matbeställningen har stängt

Det Gamla köket på NORDLEK 2018

 

 

Nu är det endast ca fyra veckor kvar till öppningsdagen för NORDLEK 2018 och det Gamla köket har stängt för nybeställningar. Det innebär att vi inte längre kan ta emot några fler måltidsbeställningar för servering i Matsalen. Vi kan inte heller ta emot återbud på redan beställda måltider för återbetalning av inbetalda matkostnader.

Däremot går det bra att anmäla sig till NORDLEK 2018 eller Nordiskt sommarläger  via anmälningsverktyget på vår hemsida fram till den 30 juni. Välj i så fall “Inga måltider” och tillfredsställ era matbehov i Lugnetrestaurangen eller restauranger i Falu centrum.

 


Stämmans öppningsceremoni finslipas

Mats Åkerberg instruerar några av dagens 75 dansare. Foto: Anders Liljekvist

Under mer än ett halvår har Öppningsceremonin för NORDLEK 2018 planerats och tränats. Från ett tema som styrelsen beslutat har koreografen Mats Åkerberg från Örebro skapat en vision och därefter format ett antal bilder, tillfört musik och samordnat allt till en mycket spännande enhet.

Ljus- och ljudsättnings-arbete pågår just nu och det skapas dräkter för att fullständiga miljön och ge största möjliga upplevelse.

Dansare från alla sju arrangörsdistrikten ska medverka och träningar har genomförts på ett antal platser. Nu har det blivit dags att sammanfoga allt till en spännande helhet. Den finslipningen startade på Lugnet i Falun den 2 juni, en dryg månad innan stämmans öppningsdag den 10 juli. 75 dansare var samlade och gnuggades i både detaljer och helhetsmoment. Man märkte att programmet satte sig bättre och bättre vart efter det träningsdagen fortskred.

Det var många trötta ben bland dansarna då Mats Åkerberg blåste eld-upp-hör för dagen. Och det var en nöjd Mats som blåste den signalen. Vid eftersnacket gavs bl a rådet att träna vidare hemma för att komma väl laddade till stämmoveckan i juli.


Dags att köpa biljetter

Nu har vi släppt ett antal biljetter till nio föreställningar ska kan köpas av allmänheten.

Klicka på länken  Visit_Dalarna_A3_Affisch så hittar du information om vika föreställningar som är tillgängliga, lokal, tid och biljettpriser. Biljetterna kan köpas hos Visit Dalarna, www.visitdalarna.se .


Instruktör- och spelmansträff

Nu har en inbjudan och program till onsdagens seminarium publicerats. Du hittar inbjudan till höger på startsidan eller genom att klicka HÄR.

 


En pressrelease för NORDLEK 2018 finns publicerad i avsnittet OM – PRESSINFORMATION ovan eller kan hittas genom att klicka  HÄR.

 

 

 


NORDLEK 2018 sätter snurr på Falun

Fart, fläkt och mycket snurr blev det i entréhallen på Dalarnas museum i Falun, när NORDLEK 2018 bjöd in till presskonferens. Lokalradion och lokaltidningarna, Falu Kuriren och Dala-Demokraten, var på plats och fick avnjuta Stora Tuna folkdansgilles ungdomsgrupps flygande dans och ett smakprov på historiska danser.

– Allt har sin givna plats på sommarens stora folkdans- och folkmusikstämma, som kommer att sätta sin prägel på Falun med omnejd, noterade en nöjd Nordleksgeneral, Ulf Hageström Svensson.

Snurrande älvor. Stora Tuna folkdansgilles ungdomsgrupp visade ett läckert smakprov på folkdans i modern tappning. Foto: Siv Berg

Historiska danser blir en av många programpunkter på Nordlek i sommar. Så här kan det se ut på dansgolvet, visade fr v Ritva Ichtertz och Palle Peterson samt Uwe Weigel och Anna Franzén Weigel. Foto: Siv Berg

 

– Över 2100 anmälningar har kommit in hittills, så jag ser fram emot stämman med tillförsikt. Ungdomslägret som föregår stämman lockar över 150 deltagare, också det en glädjande siffra.
Deltagarna kommer från alla de nordiska länderna, men även grupper från USA och Schweiz är på ingång. De har fångats av årets tema, polskor, och vill gärna lära sig danrna på plats.

Helena Hansson, Falu kommuns eventsansvariga, som deltog i
pressträffen, var entusiastisk över att NORDLEK 2018 valt Dalarna och Falun för sitt sommararrangemang.
– Det är sådana här evenemang som gör Falun till en trivsam stad, slog hon fast.

Det här vill vi ha mera av.
Siv Berg

 

 

 


Förlängd anmälningstid

För att ge fler möjlighet att delta i NORDLEK 2018 förlänger vi anmälningstiden enligt nedan. Följande absolut-sista-dag gäller

*     mat:  31 maj
*     stämmokort och övriga köp, t ex aktiviteter, utflykter och souvenirer: 30 juni

Fortsätt anmäla er!

 

 


Senaste nytt

Via den här länken kan du läsa senaste nytt om musikkonserterna. KLICKA


Förenkling av penningflöde

För att förenkla betalning av stämmokort mm från andra länder än Sverige (internationella  betalningar) har vi infört en ny rutin. Nu är det möjlighet att välja mellan Transferwise och BIC/IBAN. Se ytterligare information genom att klicka  HÄR , engelsk text.

 

 

 

 

 


Så mycket dans som möjligt

Stämmoprogrammet innehåller ungefär 66 timmar med dansaktiviteter i olika former. Det ger möjlighet till ungefär 13 timmar dans per dag under fem dagar. Och alla deltagare vill väl vara med på all dans under alla dagar, eller  ……..  ?

Hemsidan lyckas få en pratstund med en av deltagarna, Jens Knak, dansledare från Kungsängens Folkdansgille, som redan anmält sig till NORDLEK 2018.

Hur många dansaktiviteter tänker du delta i?
–  Så många som möjligt, blir det snabba svaret. Och tänk att få dansa i Lugnetområdet, denna underbara plats.

Hur har du planerat för dina måltider?
–  För att hinna med så mycket dans och musik som möjligt får man inte slarva bort tiden på transporter. Därför är det perfekt att deltagarna kan äta alla måltider i Matsalen (Lugnetgymnasiet) som ligger mitt i stämmoområdet. Det erbjudandet använder jag så klart. Då slipper jag fara runt och leta matställen. Jag har redan köpt matpaket för hela veckan.

Har du kollat på menyn?
–  Jajamen. Jag har läst menyn på hemsidan och jag tycker den är helt ok, varierande och näringsriktig. Bättre kan det inte bli.

Tack för pratstunden Jens och välkommen till Falun.
–   Tack själv, vi ses!

Gör gärna som Jens och hela dansgruppen från Kungsängens Folkdansgille, köp matpaket i samband med anmälan till NORDLEK 2018. Klicka på kocken så hittar du menyn.

 

 

 

 

 


Ett litet tryckfel om sista anmälningsdag för NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger har smugit sig in i Hembygden nr 1 2018. Så här ser den rätta texten ut:

  • sista anmälningsdag är 15 april 2018
  • anmälningar från och med den 16 april får förhöjd stämmoavgift

 


Stämmokartan ett bra planeringsunderlag

Nu har stämmokaran för NORDLEK 2018 publicerats. Du hittar den i OMGIVNING-KOMMUNIKATIONER eller genom att klicka på kartikonen här intill. I kartan hittar du all geografisk information som du behöver inför och under din vistelse på plats i Falun under NORDLEK 2018.


Logi under stämmoveckan

Här kommer ett tips till dig som saknar logi under NORDLEK 2018. Ring Birgitta Johansson på telefon +46 70 651 41 07 så kan hon kanske hjälpa dig.

OBS! Huset på bilden har ingen koppling med tipset.

 

 


 

Vill du veta mer ……….

……..om det över 30-talet band som ska spela under NORDLEK 2018 så kan du klicka på den här länken  Presentation musikgrupper på NORDLEK 2018   eller på bilden här intill.

 

 

 


Historisk bal

Anmälningsintresset har varit stort för Historisk bal under de första veckorna. Därför har styrelsen beslutat att dubblera denna aktivitet. Nu går det även att anmäla sig till Historisk bal, 12 juli, kl 18.00 -24.00.

Anmäl dig  HÄR.


Samarbetsparter till NORDLEK 2018

En viktig del i finansieringen inför NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger är att träffa avtal om samverkan med ett antal myndigheter, bildningsförbund, fonder och företag. Vi är stolta över att kunna presentera ett antal sådana och hoppas att samarbetet ska vara positivt för båda parter. I avdelningen OM – SAMARBETSPARTNER överst på hemsidans startsida publiceras de parter vi samarbetar med. Klicka  HÄR så kommer du direkt till förteckningen.


Anmälan till Nordiskt sommarläger har öppnat

Nu går det bra att anmäla sig till Nordiskt sommarläger. Du hittar anmälningsformuläret under avdelningen ANMÄLAN – NORDISKT SOMMARLÄGER överst på hemsidans startsida.

Glöm inte att läs igenom den allmänna informationen innan du öppnar anmälningsformuläret

Välkommen med din anmälan!


Tävlingstiden

för

Kompositionstävling på NORDLEK 2018

har förlängts till 16 mars 2018. Mer information kommer inom kort.

Inbjudan med tävlingsregler och övriga villkor hittar du om du klickar här eller under Kompositionstävling till höger på startsidan,

Välkommen med din anmälan !

 


Nu kan vi släppa en del av konserternas musikaliska innehåll. Välj “Konserter” på startsidan till höger här intill för att läsa detta. Du kan även klicka på notorna ovan så får du del av informationen.

Biljetter till konserterna beställs och betalas i samband med anmälan till NORDLEK 2018. Observera att samtliga konserter har ett begränsat antal tillgängliga biljetter.

Ytterligare information läggs ut efter hand.

 


Kolla ……………

Klicka HÄR så hittar du ny information om musikprogrammet.

Bland annat får du veta att Kringel och många, många, många ……….   fler grupper kommer till NORDLEK 2018.

 

 

 

 

 

 


 

Kallelse till årsmöte

Föreningen Nordlek 2018:s fjärde årsmöte genomförs lördagen den 24 mars 2018, kl 11.00 i på First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, 791 71 Falun. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 11 mars via e-post till liljekvist.anders@gmail.com .

Kallelse med årsmöteshandlingar skickas ut till respektive medlemsadress. För föreningens ledare kommer årsmöteshandlingarna att finnas tillgängliga via webbsidan.

Styrelsen
Anders Liljekvist, styrelsens sekreterare


Oj då…… hittar du inte programmet till Nordiskt sommarläger 2018 …….. ?

Då ska du klicka dig fram så här

www.nordlek2018 – PROGRAM – PROGRAMBOKEN och klicka därefter på ikonen för Sommarlägret.

Eller också klickar du direkt på dansbilden här intill.

 

 

 


Kurs i baldanser

Folkdansringen Dalarna inbjuder till en kurs för att öva de danserna som ska dansas på aktiviteten Historisk bal under
NORDLEK 2018. Kursen genomförs 28-29 april 2018 i bystugan i Nedre Gärdsjö, Rättvik.

Inbjudan med övrig behövlig information hittar du om du klickar på följande länk:
Kurs baldansar NORDLEK 2018

 

 

 

 

 


Mat under NORDLEK 2018

Vid anmälan till NORDLEK 2018 kan du bland mycket annat även beställa mat för hela stämman. Maten lagas av en erfaren och mycket kompetent kock med sitt team och serveras i Lugnetgymnasiets matsal. Matsalen ligger mitt i stämmoområdet. De som väljer boende i skolsal äter frukost på respektive skola.

Om du väljer att beställa måltiderna från stämmoorganisationen får du möjlighet att äta i nära anslutning till stämmans aktiviteter och behöver inte spilla tid på transporter. Alternativa matställen ligger i Falun centrum.

Du kan i samband med anmälan välja mellan att beställa måltider för hela stämmoveckan (måltidspaket) eller beställa enstaka måltider. Däremot kan du av planerings- och tillagningsskäl inte beställa dessa måltider på plats under stämman. Vi hoppas att de flesta stämmodeltagarna väljer att beställa måltider i samband med anmälan !

Mer information om att beställa måltider under NORDLEK 2018 hittar du genom att klicka  HÄR :

Måltiderna under Nordiskt sommarläger ingår i lägeravgiften som betalas vid anmälan.

Matsedel för NORDLEK 2018 hittar du på den här länken: meny_off_4 . Du kan även klicka på rubriken Matsedel till höger på webbsidans startsida.

 


Utflykter till alla län

Inför NORDLEK 2018 planeras ett antal utflykter för stämmodeltagarna. Utflykterna är förlagda till de områden, distrikt, som är med och arrangerar NORDLEK 2018 och utflyktsdeltagarna får uppleva många skiftande miljöer, naturscenarier och spännande verksamheter.

Beskrivning av alla utflykter kan du tadel av genom att klicka på bussen här ovan eller öppna rubriken Utflykter till höger på webbsidans startsida.

Utflykterna bokas och betalas i samband med anmälan till NORDLEK 2018. Anmälningsmöjligheten publiceras i början av januari 2018

 


Kompositionstävling på NORDLEK 2018

Nordleks Folkmusikutskott har utlyst en kompositionstävling inför stämman på Lugnet i Falun. Fina priser utlovas och de vinnande bidragen kommer att framföras under stämman.

Inbjudan med tävlingsregler och övriga villkor hittar du om du klickar här eller under Kompositionstävling till höger på startsidan,

Välkommen med din anmälan !


Öva baldanser

En av de mest populära inslagen under NORDLEK-stämmorna är aktiviteten Historisk bal. Kläder, mat, musik och dans i ett samlat program. 2018 års Historisk bal genomförs i Moriska salen och Lustgården på First Hotel Grand i Falu centrum.

Övningarna har varit i full gång en längre tid ute i de olika danslagen och nu kan vi publicera det samlade programmet i form av beskrivningar, noter, musik och video på hemsidan.

Du hittar videon genom att öppna PROGRAM på startsidan, välj SAMSPEL-SAMDANSERBAL samt klicka på Historisk bal.

Du kan även nå hela programmet genom att klicka här.

 


Årets sista gemensamma arbetsgruppsmöte

Nu är det dags att anmäla sig till det gemensamma arbetsgruppsmötet Novembermöte 2017. Du hittar inbjudan och anmälningsblankett om du klickar på respektive rödmarkerat filnamn nedan. Där finns alla uppgifter du behöver för att anmäla dig.

Inbjudan:  nov_möte_inbj    Anmälningsblankett:  november_17_anm_0 .

Det är nu de sista pusselbitarna i Stämmoprogram NORDLEK 2018 ska falla på plats, Den 30 november ska allt vara klart. Därför är det viktigt att alla arbetsgrupper med alla sina ledamöter deltar i Novembermöte 2017. Anmälningsblanketten ska skickas senast den 8 november.

Det är viktigt att du visar respekt för den anmälningstiden!

Välkommen till Novembermöte 2017!

 


Svenska programmet

Gräfsnäsgården i Slottsskogen i Göteborg

I samband med rikskursen med de svenska samdanserna, som genomfördes den 14 oktober på Gräfsnäsgården i Göteborg, gjordes en videoinspelning där kursdeltagarna visar alla danserna. Programmet har skapats av Gunnel Nilsson, Sätila. Danserna, förutom Ränningen, är folkliga danser som kommer från Västergötland och Bohuslän.

Kursledare var Helen Eriksson och Stig Eriksson och videoproducent är Lars Strauss. Spelmän på videon är Helen Eriksson och Lars Karlsson.

Du hittar videon genom att öppna PROGRAM på startsidan, välj SAMSPEL-SAMDANSERBAL samt klicka på Samdanser. Scrolla därefter ned till den svenska delen och klicka på Svenska programmet.

Du kan även nå videon med Svenska programmet genom att klicka här.


Låtar – Danser – Baldanser

Utbildningsmaterialet för samspelslåtar och samdanser är nu komplett och lättillgängligt från denna startsida.

Öppna PROGRAM på startsidan, välj SAMSPEL-SAMDANSERBAL och klicka därefter till den del du söker.

Materialet till aktiviteten Historisk bal ligger på samma ställe men är just nu inte riktigt komplett. Uppdateringen kommer att slutföras inom kort.

Lycka till med träningen !


Samdanskursen även i Örebro

Nu genomförs ytterligare en kurs där de gemensamma nordiska danserna och det svenska programmet till NORDLEK 2018  lärs ut. Förra kursen i Göteborg var fulltecknad, så passa på att skicka anmälan. Kursdatum är lördag 2 december 2018.

Mer information och anmälan hittar du genom att klicka här


Öppningsceremonin tar form

– Nu vill vi ta del av dina planer, säger ordförande Ulf , till höger i bild, till invigningsskaparen Mats Åkerberg

Under helgen 9-10 september har ett trettiotal av planeringsgruppen för NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger varit samlade på stämmoområdet på Lugnet för att starta sista varvet på sitt uppdrag. Det är just nu endast tio månader tills vi ska inviga Nordlekfamiljens stora stämmofest. Vi startade i slutet av 2014 och har nu fått de flesta planderingsbitana på plats och börjar skönja målsnöret som vi ska klippa på Jalas Arena som ligger mitt i Lugnetområdet.

På plats den här gången var bl a Mats Åkerberg som fått styrelsens uppdrag att skapa Öppningsceremonin. Det var mycket spännande att få ta del av hans idéer och styrelsen ställde sig helhjärtat bakom presenterat upplägg. Styrelsens distriktsstyrelserepresentanter fick uppdraget att börja inventera behövliga resurser i olika former. Det ska bli en ceremoni som skapas av hela sjudistriktsområdet.

De olika arbetsgrupper lämnade fylliga rapporter från planeringsarbetet och definierade de uppgifter som är kvar att penetrera. Om ca två månader stänger vi planeringsdörren. Sedan är det endast en del finlir som återstår. Spännande, spännande.

Fyllda med entusiasm vände planeringsgruppen hem till sin olika planeringslyor.

Kassör och ordförande lägger upp dagens konferensdiskussioner medan Stig Eriksson och Helen Eriksson dansar Polska från Bingsjö i samdansvideon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samspelslåtar och samdanser

Folkdans- och kulturutskokttetutskottet och Folkmusikutskkottet har presenterat ländernas material för de samspelslåtar och samdanser som ska användas under NORDLEK 2018. Materialet består av dansbeskrivningar, noter, musik och videoavsnitt. Det är just nu inte helt komplett men kommer att kompletteras efter hand.

Klicka på bilden till höger för att studera materialet.

Svenska Folkdansringen anordnar i oktober en kurs där de gemensamma nordiska danserna och det svenska programmet till NORDLEK 2018 läras ut. Lärare är Stig Eriksson, Nordleksansvarig för Sverige då det gäller dans Helen Eriksson, Nordleksansvarig för Sverige då det gäller musik. Kursen genomförs på Gräfsnäsgården i Göteborg
14 oktober 2017, kl. 10-16 med avbrott för lunch. Anmälan till kursen görs på www.folkdansringen.se


Anmälan till Septembermöte 2017

Nu är det dags att anmäla sig till det gemensamma arbetsgruppsmötet Septembermöte 2017. Du hittar inbjudan och anmälningsblankett om du klickar på respektive rödmarkerat filnamn nedan. Där finns alla uppgifter du behöver för att anmäla dig.

Inbjudan:  sep_möte                                                               Anmälningsblankett:  september_17_anm_0 

Anmälningsblanketten ska skickas senast den 18 augusti. Det är viktigt att du visar respekt för den tiden!

 

Välkommen till Septembermöte 2017!

 


Snart dags att öva på Stämmans samdanser

Nordlekrådets styrelse m fl övar samdanser under Falumötet

Under Nordlekrådets Falumöte presenterades bl a de samdanser som ska dansas under NORDLEK 2018. Just nu lägger de ansvariga, Helen Eriksson för musikutskottet och Stig Eriksson för dans- och kulturutskottet, sista handen vid det inskickade materialet. Efter sommaren publiceras materialet, danser, beskrivningar, noter och videoupptagningar, på webbsidan. Sedan är det bara att sätta  igång och öva.

I oktober genomförs en rikskurs i Göteborg där de gemensamma nordiska danserna (samdanserna) och det svenska programmet till NORDLEK 2018 lärs ut. Ledare är Helen Eriksson och Stig Eriksson. Målgrupp är dansledare och andra intresserade dansare i hela Sverige. Mer information hittar du på Svenska Folkdansringens hemsida, folkdansringen.se. Inbjudan och anmälan finner du om du klickar  här.


Sista planeringsåret har börjat

Nu börjar det det bli riktigt spännande. Om ungefär ett år börjar deltagarna till NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger anlända till Falu och Lugnet. Då gäller det att all planering har kommit på plats och att vi är beredda att säga “Välkomna!”.

Därför är det hög tid att bjuda in till nästa gemensamma arbetsmöte. Alla utsedda ledare ska delta. Reservera därför redan nu tid för ditt deltagande enligt:

 

  • start lördag 9 september 2017 kl 11.00
  • avslutning 10 september 2017 kl 15.00
  • konferensplats blir Scandic Lugnet

Vid septembermötet ska bl a samtliga arbetsgrupper rapportera genomförda aktiviteter och ge lägesrapport för pågående och återstående aktiviteter.

Formell inbjudan med anmälningsrutin publiceras senare.


Logibokningen har öppnat

Nu går det bra att boka logi i hotell och vandrarhem samt på campingplatsen

Bokningen av logi på hårt underlag i skolsalar görs i samband med anmälan till NORDLEK 2018.

Klicka här så kommer du till en förteckning med logiutbudet för hotell, vandrarhem och camping.


Så genomförs NORDLEK 2018

Under Nordlekrådets Falumöte presenterades bl a ett bildspel som översiktligt beskriver hur och var NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger ska genomföras. Klicka på genomförande  så kan du ta del av informationen.

 


Nordlekrådet nöjd med Falumötet

Torunn Bjerkem, projektansvarig och Urban Lind, ordf, hälsas välkommen av Ulf H Svensson, tf ordf, till Falun och Lugnet

I dagarna tre har Nordlekrådet och dess styrelse varit på besök i Falun för att få ta del av den lokala arrangören för NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger planeringsarbete. Dessutom genomfördes ett Norlekmöte, organisationens högsta beslutande organ.

Fredagen var Faluns dag och den startade i arla morgonstund med en sammanfattande information om stämmans många olika lokaler, främst inom Lugnetområdet, reseförhållanden, både till och inom stämmostaden, logi samt mat för stämmodeltagarna. Därefter presenterades de fyra verksamhetsarbetsgruppernas programinnehåll.

Dagen fortsatte med besök vid skidhopparbackarnas topp och rundvandring i stämmolokalerna. För att bl a få en känsla för logilokalernas, (skolor, hotell, vandrarhem) och verksamhetsplatserna på sta´n gjordes en rundtur med buss.

Åter till konferenslokalen och en presentation av det anmälningsverktyg som ska användas av alla medverkande och deltagare vid NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger. Mötesdeltagarna lämnade många värdefulla synpunkter till förbättringar och gav dessutom klartecken för att använda verktyget.

Vid dagens slut uttryckte ordförande Urban sig vara nöjd med genomfört planeringsarbete och hoppas att den lokale arrangören tar till sig lämnade synpunkter för att stämman ska bli som möjligt. Efter en välförtjänt middag i restaurang Verandan gav han sig ut  i dansens virvlar för att öva på stämmans samdanser. Speciell energi lade Urban på att klara en perfekt snurr med tryck på vänster fotsula och höger klack i en variant av Bingsjöpolskan.

Välkommen åter till Falun och stämmoaktiviteterna 2018!


Viktiga synpunkter

Vid Nordlekrådets Falumöte under Kristi Himmelsfärdshelgen var en av många viktiga ärenden presentation av innehåll och funktion av anmälningssystemet. Många viktiga synpunkter till förbättringar lämnades under mötet men vi förstår att det finns ytterligare ett antal. Ta nu chansen att lämna dina speciella förbättringsönskemål, Gör det gärna direkt innan du glömmer bort dem. Skicka dina synpunkter med e-post till ali.kvist@telia.com . Ju förr dess bättre!


Planeringen inför NORDLEK 2018 intensifieras

Nu har våren kommit till Falun och Lugnet, skådeplatsen för NORDLEK 2018. Det är endast drygt ett år kvar av planeringstiden och snart kommer Nordlekrådet på besök för att bl a få information om stämmans förberedelsearbete. Planeringsgruppen tycker att programmet har fått ett bra innehåll och har koll på alla stämmolokaler samt kan erbjuda bra logimöjligheter. Vi hoppas att Nordlekrådet och dess styrelse ska ge klartecken att slutföra planeringsarbetet inför stämman i Falun.

Vi lärde oss mycket om NORDLEK och hur stämmans program och arrangemang kan utformas under vårt besök på NORDLEK 2015 i Viborg, Danmark. Alla våra deltagare som deltog på den resan har lämnat ifrån sig skriftliga synpunkter och upplevelser som samlats till ett tjockt dokument och legat till grund för vårt programarbete.

Några av deltagarna från Dalarna, som deltog på resan till Viborg, ser du på bilden ovan. Denna härliga dans- och spelgrupp samt planeringsgruppen hälsar alla dansare, spelmän och övriga intresserade i nordiska och övriga länder välkomna till NORDLEK 2018. Följ oss på vår webbsida så får du veta allt du behöver för att delta i stämman i Falun.

Gruppen på bilden ovan deltog i uppvisningen i Viborg av samdanser från de Nordiska länderna. Dräkterna de bär, sedda från vänster, kommer från Säter, Gagnef, Mora samt de tre sista från Stora Tuna. Alla dessa områden ligger i Dalarna.


 Nordlekrådet besöker Falun

Här pågår effektivt planeringsarbete av Eva Gert, Leif Johansson, Torbjörn Brännlund, Margith Backlund, Anita Lindqvist och Elisabet Lindholm

Under Kristi Himmelsfärdshelgen besöker Nordlekrådet (Nordlekförbundets riksdag) Falun för att bl a bekanta sig med de anläggningar som ska användas under NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger. Dessutom ska rådet och dess styrelse få information om stämmoprogram och övriga verksamheter som planeras för mat, boende och övriga planeringsaktiviteter. Styrelsen för NORDLEK 2018 och Programgruppen har under helgen varit samlade för att lägga sista handen vid Stämmoprogram och Lokalprogram.

Föreningen har även genomfört sitt tredje årsmöte under helgen. Närvarande ombud, med 100 %-igt deltagande, beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 samt fastställde presenterade resultat- och balansräkningar. En av styrelseledamöterna har avsagt sig fortsatt uppdrag. Som ny styrelseledamot invaldes Magdalena Nilsson, Folkdansringen Dalarna. Dessutom invaldes Uwe Weigel, Folkdansringen Dalarna, som ny revisor.

Nu fortsätter vi ladda för det fina besöket under sista helgen i maj.


Årsmöte med föreningen Nordlek 2018

Föreningen Nordlek 2018:s tredje årsmöte genomförs lördagen den 25 mars 2017, kl 11.00 i Kämpevillan, Barrskogsgatan 25, Borlänge. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 12 mars via e-post till ali.kvist@telia.com .

Kallelse med årsmöteshandlingar har skickats ut till respektive medlemsadress. För föreningens ledare finns årsmöteshandlingarna tillgängliga via webbsidan.


Frivilliga behövs!volontär_images

Under NORDLEK 2018 inklusive Nordiskt sommarläger på Lugnet i Falun behövs det många frivilliga (volontärer). De ska ge service av olika slag till de ca 2000 gästerna. Exempel på arbetsuppgifter är mottagning av deltagare och försäljning, tolkning, entrévaktning, logivaktning, matservering, lokalmöblering, lokalstädning. Om du som volontär arbetar minst tre pass om tillsammans minst 18 timmar  får du ett stämmoband (entré till samtliga stämmoarrangemang som inte är avgiftsbelagda), en pikétröja samt boende på hårt underlag i skolsal.

Är du intresserad? Vi hoppas det.

Anmäl i så fall ditt intresse redan nu genom att klicka på länken nedan och fylla i de uppgifter  som efterfrågas. Du får en bekräftelse på din intresseanmälan till din e-postadress. Därefter tar vi telefonkontakt med dig för att bl a prata om vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för dig.

Hjälp oss göra NORDLEK 2018 till en fantastisk upplevelse för deltagarna!


Nordlekrådets styrelse är nöjd med presenterat program

malmö_IMG_4947

Nordlekrådets styrelseordförande, Urban Lind, och projektsamordnare Torunn Hernes Bjerkem, verkar vara nöjda med det material NORDLEK:s 2018 Anders Liljekvist överlämnade. Foto: Marcus Blomberg

Planeringsarbetet för NORDLEK 2018 har passerat en viktig kontrollpunkt. Vid Nordlekrådets styrelsemöte den 15 november presenterade arbetsgruppen Program de två preliminära dokumenten Stämmoprogram NORDLEK 2018 och Lokalprogram NORDLEK 2018. Det blev ingen diskussion om innehållet utan istället ett snabbt beslut om antagande av de två dokumenten. Därmed kunde vi, förstärkta i anden, resa till Nordlekrådets styrelsemöte i Malmö  för att presentera dessa dokument och upplägget för genomförande av den stora stämman på Lugnet 2018.

Det var Eva Gert och Anders Liljekvist, sekunderade av Nordleksutskottsledamöterna Ylva Ewaldz, Helen Eriksson och Stig Eriksson, som representerade NORDLEK 2018 vid Malmömötet och presenterade antagna preliminära program och genomförandeidéer. Sammanfattningsvis är det inte fel att säga att Nordlekledarna var nöjda med den information de fick ta del av och att materialet presenterades i skriftlig form så tidigt i planeringsprocessen.

Efter presentationen blev det diskussioner både med styrelse och utskott. Under dessa förmedlade Nordlekledarna många värdefulla synpunkter som ska arbetas in i förslagen fram till den färdiga produkten. Styrelsens och utskottens synpunkter, samordnade inom respektive grupp, ska delges NORDLEK 2018.


Oktobermöte gav mersmak

IMG_2725_delförstkompjust

Styrelse och arbetsgrupper granskar den tilltänkta lokalen Falu Kuriren Arena. Foto: Stephan Jansson

Oktobermöte 2016 var välbesökt. Ca 35 ledare från styrelse och arbetsgrupper hade samlats påLugnetområdet för att särskåda de tilltänkta lokalerna för NORDLEK 2018 och samordna Stämmoprogrammet.

Genom att vi planeringsmässigt har ett programskal klart och även önskemål om lokaldisposition gav rundvandringen bättre utbyte jämfört med den vandring vi gjorde under Kick-Off 2015. Dessutom besökte vi den tilltänkta lokalen Lugnetkyrkan för första gången.

Resten av lördagen ägnades åt presentation och diskussion om förslag till Stämmoprogram NORDLEK 2018. Arbetsgrupperna upptäckte att det återstår en hel del samordningsarbete. En del av detta klarades av under söndagen och kommer att fortsätta grupp för grupp. Genom att två ledamöter i Nordleks utskott, Ylva Ewaldz och Stig Eriksson, deltog i mötet blev det ytterligare en dimension på diskussionerna.

Vi hann även med ett styrelsemöte och ytterligare samverkansarbete under söndagen innan den senarelagda lunchen fick avsluta Oktobermöte 2018. Nu längtar vi efter att styrelsen ska anta de båda programmen så de kan presenteras vid Nordlekrådets styrelsemöte i Malmö i slutet av november.

 


oktmöte_webbsida kopiera

Nu är det åter dags att samla alla utsedda ledare inom NORDLEK 2018 till ett tvådagars planeringsmöte. 15-16 oktober träffas mer än 30 ledare på Lugnet  i Falun för att samordna stämmans föreslagna programpunkter, specialgranska alla föreslagna lokaler och planera programmet inför Nordlekrådets besök under våren 2017. Under söndagen sammanträder styrelsen för NORDLEK 2018 för att ta beslut i ett antal viktiga ärenden, exempelvis Stämmoprogrammet, Lokalprogrammet, fördelning av föreningens resultat.

Vi ser fram emot ett fullmatat, viktigt och socialmysigt arbetsmöte!

 


Marknadsföring

Vår arbetsgrupp Sponsring, marknadsföring har producerat en folder som i olika sammanhang ska användas för att marknadsföra NORDLEK 2018. Det första tillfället att sprida denna folder är vid Isleik 2016 på Island. Klicka på länken nedan så kan du se den nya foldern. Skriv gärna ut den och använd den för att informera om stämman i Falun 2018.

Marknadsföringsfolder för NORDLEK 2018:  Nordlek_folder_160627

 


Posten har kommit!

posten_kommer

Protokollet från styrelsemöte 4-2016 har lagts ut på den interna sidan FORMALIA, respektive PROTOKOLL-INTERNT. Observera att detta dokument, enligt styrelsens beslut, endast läggs upp här och skickas inte ut via e-post.

 

 


VU-protokoll och kallelse till styrelsemöte

3d postman with envelope and bagNu har protokollet från VU-möte 3-2016 och kallelse till styrelsemöte 4-2016 lagts ut på de interna sidorna FORMALIA, KALLELSER-INTERNT respektive PROTOKOLL-INTERNT. Observera att dessa dokument, enligt styrelsens beslut, endast läggs upp här och skickas inte ut via e-post.

 

 

 


Lyckat Gemensamt Arbetsgruppsmöte i Västerås

DSC_0015_delförstkompjust

På bilden ovan har ansvarige för arbetsgrupp Program, Torbjörn Brännlund (sittande), samlat ansvariga för verksamhetsarbetsgrupperna, Eva Gert, (Dans, VI KAN), Anita Lindqvist (Barn, ungdom, familj), Andreas Svensson (Musik) och Åsemi Byström (Dräkt) till ett  djuplodande samordningsmöte.

Arbetsgrupperna och en del styrelseledamöter har varit samlade i Västerås för ett Gemensamt Arbetsgruppsmöte. Idén med mötet var både att planera inom den egna gruppen och att samverka med övriga grupper. En del av deltagarna anlände till Gurkstaden dagen innan för att få uppleva Galakonsert, den sjunde i ordningen, under Folk & Världs Musikgalan i Västerås Konserthus. Åhörarna fick vara med om en musikkväll av hög kvalitet med artisteri från flera länder och världsdelar. Kanske det dock var lite sparsamt med den svenska musiken? Under kvällen delades det även ut ett hederspris och nio priser, Buketten, en guldglänsande statyett i vattenskuren mässing, skapad av dalakonstnären Jordi Arkö.

Vårt arbetsmöte blev mycket lyckat, där 24 ledare grep sig an sina uppgifter med stor entusiasm. Det kläcktes ny idéer, togs bort tidigare idéer som inte visade sig hålla måttet, samordnades idéer och där alla idéer budgetbeskrevs. Dessutom bekantade man sig över arbetsgruppsgränserna, som blir bra att ha vid kommande arbete. Till slut enade man sig om att ett förslag till samordnat program ska vara färdigt vid halvårsskiftet i år.

Trötta men nöjda återvände under kvällen alla ledare till sina respektive hemdistrikt. Trots en lyckad dag kände alla att mycket arbete återstår.

På den interna sidan ARBETSGRUPPER>PROGRAMBOK-INTERNT finns ytterligare bildbevis från Gemensamt Arbetsgruppsmöte.


Styrelsemöte

inställt

På grund av rådande omständigheter är styrelsemöte den 6 april inställt. Nästa styrelsemöte genomförs som telefonmöte tisdagen den 10 maj kl 20.00. Kallelse skickas ut i särskild ordning.


Tjugosju månader kvar till NORDLEK 2018

IMG_0459_delförstkompjust

Idag, 1 april 2016, är det trettiosju månader kvar till invigningen av NORDLEK 2018 på Lugnet i Falun. På Lugnets Riksskidstadion genomförs varje år bl a stora internationella skidtävlingar och i februari 2015 riktades hela världens skidintresserade skidögon mot denna plats. Då genomfördes Skid-VM för fjärde gången på Lugnet. Idag har ett stort antal scoter åkare dragit in för att tävla i det stora evenemanget Clash of Nations, en tävlng för snöskotrar.

Just på den här platsen, hoppbackarnas bromsplan, kommer eventuellt invigningen av NORDLEK 2018 att äga rum. Men då måste snön ha smält bort förstås …….. sedan är det fritt fram för dansare, spelmän och många övriga kulturbärare från norden och många andra länder.

Tills dess: följ oss på den här webbsidan!


Styrelseprotokoll

protokoll

Protokollet från styrelsemöte 3-2016, 13 mars 2016, finns nu tillgängligt på webbsidans interna sida FORMALIA > PROTOKOLL-INTERNT.


Klart för Gemensamt arbetsgruppsmöte

arbestgr_möte_västerås_ inbjudan_bekräftelse kopiera

Efter bearbetning av arbetsgrupperna har det kommit in anmälningar från samtliga grupper och det blir ett  80%-igt deltagande. Därmed har verkställande utskottet beslutat att genomföra Gemensamt Arbetsgruppsmöte i Västerås den 3 april.

Bekräftelse med ytterligare information kommer att skickas ut inom kort till samtliga anmälda deltagande.


Mycket viktig instruktion

kan och skall_leif kopieraEtt av Nordleks styrdokument heter Kan och skall. Doku-mentet sammanfattar den praxis som genom åren utvecklats kring de stämmor som arrangeras i Nordleks regi. Vi som arrangör av NORDLEK 2018 ska följa de föreskrifter som finns angivna i dokumentet och alla ledare i projektet måste ta del av innehållet. Styrdokumentet finns upplagt på hemsidans interna sida FORMALIA>DOKUMENT-INTERNT.

På samma sida har även Svenska Folkdansringens föreskriftsdokument Stämmor och Ting lagts ut.


Användbara dokument

Vart efter styrelsen skapar dokument som ska användas av alla ledare för att skapa enhetlighet och effektivt arbete inom organisationen i alla led läggs dessa ut på hemsidans interna sida FORMALIA>DOKUMENT-INTERNT. Just nu finns dokumentet “Reseräkning för bilresor” och ” Dokumentmall” utlagda.

Båda dokumenten är skrivna i word-format. Du kan öppna dem, skriva direkt i mallen och skicka via mejl direkt till kassören (reseräkningar) eller andra mottagare. Spara ned “ditt original” i ditt eget arkiv.


Nästa styrelsemöte

Styrelsens nästa sammanträde genomförs den 13 mars i Kämpevillan, Barrskogsgatan 25,  i Borlänge,ca kl 11.30 i direkt anslutning till årsmötet. Kallelse och beslutsunderlag har skickats ut. Handlingarna finns även upplagda på hemsidans interna sida FORMALIA>KALLELSER-INTERNT. Klicka  HÄR  så öppnar du sidan.


Årsmöte för föreningen Nordlek 2018

Ordförandeklubba
Föreningen Nordlek 2018:s andra årsmöte genomförs söndagen den 13 mars 2016, kl 10.00 i Kämpevillan, Barrskogsgatan 25,  i Borlänge. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 6 mars.

Kallelse har skickats ut till medlemmar och föreningens styrelse. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 6 mars. Årsmöteshandlingar har skickas ut och finns även upplagda på hemsidans interna sida FORMALIA>KALLELSER-INTERN.