Programbok

Stämmoprogram NORDLEK 2018

Efter en intensiv planeringsperiod vill vi nu publicera sommarens stämmoprogram. Inom de närmaste veckkorna ska programmet kompletteras med ytterligare information för en del av aktiviteterna och en del annat material, t ex ländernas nationalsånger. Det totala materialet samlas i programboken som delas ut till samtliga stämmodeltagare.

Klicka på länken för att nå Stämmoprogram NORDLEK 2018:
stämmo_program_18_7

 


Program Nordiskt sommarläger 2018

Porogrammet för Nordiskt sommarloäger 2018 nu klart för publicering. Det totala materialet samlas i programboken som delas ut till samtliga lägerdeltagare.

Klicka på länken för att nå Program Nordiskt sommarläger 2018:    läger_program_18_2