Musik

Musiken kommer att märkas på NORDLEK 2018

Inga steg och skutt utan livlig musik! Vi siktar på att överträffa förväntningarna när det gäller musikaliska inslag under det nästan veckolånga kalaset i Falun. Under NORDLEK 2018 ska deltagande dansare ges möjlighet att uppleva de stora spelmanslagen såväl som små intima konserter och spel till dans. Den här gången satsar vi på kulturell spretighet och mängd!

 Kulturell spretighet betyder att dansupplevelserna kommer att vara traditionella, världsmusikaliska, genreöverskridande, ungdomliga, ytterst traditionella, lekfulla och oväntade. Precis så spretig som nordisk folkmusik är idag! Dagens folkmusikutövare har ofta många olika musikaliska intressen, där olika genrer blandas. Den här rikedomen vill vi ta fasta på under denna Dans- och Folkmusikstämma. Du som dansare ska efter en vecka på Lugnet i Falun vara alldeles matt av alla intryck och kunna tänka tillbaka på att du är en del av en fantastiskt rik kulturell gemenskap.

Med ”mängd” menar vi att på den här upplagan av NORDLEK blir musiken synlig och hörbar i en mycket större omfattning än vad som är vanligt. Generellt sett så sinar tillströmningen av spelmän till folkdanslag i Sverige och i Norden i övrigt. Vad det beror på finns det olika tankar kring. På Nordlek 2018 kommer den här frågan att diskuteras. Det finns också gott om exempel på när folkdanslag och folkdanslagsmusikanterna lever i symbios.

Boda spelmanslag är en av många grupper som kommer att spela till dans. Säkert blir det en del Bodapolskor. Foto: Hans Olander

I skrivande stund är följande större konstellationer anmälda att i olika former delta musikaliskt under stämman:

Falu spelmanslag, Svärdsjö spelmanslag, Aspeboda spelmanslag, Transtrands spelmanslag, Klintetten, Ad Hoc-orkestern, Westmannafolk, Bess-Ess-laget, Boda spelmanslag, Örebro spelmanslag, Älvdalens spelmanslag och Tensta spelmanslag.

Spelmanslagen och grupperna ovan kommer att kompletteras med flera namnkunniga nordiska folkmusikband som är ”i skriket” samt enskilda välkända spelmän. Resultatet av satsningen ska bli en sällan skådad mångfald av tillfällen för dig som besökare att förlusta dig i sittande ställning såväl som snurrande, gående och hoppande!

Vill du delta som musiker, hör av dig till musikansvarige Andreas Svensson, homosociologicus@hotmail.com.