Välkommen till NORDLEK 2018!

Senast reviderad 20 april 2017 avseende:

Stämmoprogram NORDLEK 2018 (interna sidorna)


 

Glada deltagare från Dalarna på NORDLEK 2015 i Viborg, Magdalena Nilsson, Linnea Lindström, Madelen Ehlis, Rebecka Örnerfors, Jonatan Lindström och Oskar Sunnanhagen. Foto Elisabeth Lindholm

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Planeringen inför NORDLEK 2018 intensifieras

Nu har våren kommit till Falun och Lugnet, skådeplatsen för NORDLEK 2018. Det är endast drygt ett år kvar av planeringstiden och snart kommer Nordlekrådet på besök för att bl a få information om stämmans förberedelsearbete. Planeringsgruppen tycker att programmet har fått ett bra innehåll och har koll på alla stämmolokaler samt kan erbjuda bra logimöjligheter. Vi hoppas att Nordlekrådet och dess styrelse ska ge klartecken att slutföra planeringsarbetet inför stämman i Falun.

Vi lärde oss mycket om NORDLEK och hur stämmans program och arrangemang kan utformas under vårt besök på NORDLEK 2015 i Viborg, Danmark. Alla våra deltagare som deltog på den resan har lämnat ifrån sig skriftliga synpunkter och upplevelser som samlats till ett tjockt dokument och legat till grund för vårt programarbete.

Några av deltagarna från Dalarna, som deltog på resan till Viborg, ser du på bilden ovan. Denna härliga dans- och spelgrupp samt planeringsgruppen hälsar alla dansare, spelmän och övriga intresserade i nordiska och övriga länder välkomna till NORDLEK 2018. Följ oss på vår webbsida så får du veta allt du behöver för att delta i stämman i Falun.

Gruppen på bilden ovan deltog i uppvisningen i Viborg av samdanser från de Nordiska länderna. Dräkterna de bär, sedda från vänster, kommer från Säter, Gagnef, Mora samt de tre sista från Stora Tuna. Alla dessa områden ligger i Dalarna.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Nordlekrådet besöker Falun

Här pågår effektivt planeringsarbete av Eva Gert, Leif Johansson, Torbjörn Brännlund, Margith Backlund, Anita Lindqvist och Elisabet Lindholm

Under Kristi Himmelsfärdshelgen besöker Nordlekrådet (Nordlekförbundets riksdag) Falun för att bl a bekanta sig med de anläggningar som ska användas under NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger. Dessutom ska rådet och dess styrelse få information om stämmoprogram och övriga verksamheter som planeras för mat, boende och övriga planeringsaktiviteter. Styrelsen för NORDLEK 2018 och Programgruppen har under helgen varit samlade för att lägga sista handen vid Stämmoprogram och Lokalprogram.

Föreningen har även genomfört sitt tredje årsmöte under helgen. Närvarande ombud, med 100 %-igt deltagande, beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 samt fastställde presenterade resultat- och balansräkningar. En av styrelseledamöterna har avsagt sig fortsatt uppdrag. Som ny styrelseledamot invaldes Magdalena Nilsson, Folkdansringen Dalarna. Dessutom invaldes Uwe Weigel, Folkdansringen Dalarna, som ny revisor.

Nu fortsätter vi ladda för det fina besöket under sista helgen i maj.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Årsmöte med föreningen Nordlek 2018

Föreningen Nordlek 2018:s tredje årsmöte genomförs lördagen den 25 mars 2017, kl 11.00 i Kämpevillan, Barrskogsgatan 25, Borlänge. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 12 mars via e-post till ali.kvist@telia.com .

Kallelse med årsmöteshandlingar har skickats ut till respektive medlemsadress. För föreningens ledare finns årsmöteshandlingarna tillgängliga via webbsidan.

Frivilliga behövs!volontär_images

Under NORDLEK 2018 inklusive Nordiskt sommarläger på Lugnet i Falun behövs det många frivilliga (volontärer). De ska ge service av olika slag till de ca 2000 gästerna. Exempel på arbetsuppgifter är mottagning av deltagare och försäljning, tolkning, entrévaktning, logivaktning, matservering, lokalmöblering, lokalstädning. Om du som volontär arbetar minst tre pass om tillsammans minst 18 timmar  får du ett stämmoband (entré till samtliga stämmoarrangemang som inte är avgiftsbelagda), en pikétröja samt boende på hårt underlag i skolsal.

Är du intresserad? Vi hoppas det.

Anmäl i så fall ditt intresse redan nu genom att klicka på länken nedan och fylla i de uppgifter  som efterfrågas. Du får en bekräftelse på din intresseanmälan till din e-postadress. Därefter tar vi telefonkontakt med dig för att bl a prata om vilka arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för dig.

Hjälp oss göra NORDLEK 2018 till en fantastisk upplevelse för deltagarna!


Nordlekrådets styrelse är nöjd med presenterade program

malmö_IMG_4947

Nordlekrådets styrelseordförande, Urban Lind, och projektsamordnare Torunn Hernes Bjerkem, verkar vara nöjda med det material NORDLEK:s 2018 Anders Liljekvist överlämnade. Foto: Marcus Blomberg

Planeringsarbetet för NORDLEK 2018 har passerat en viktig kontrollpunkt. Vid Nordlekrådets styrelsemöte den 15 november presenterade arbetsgruppen Program de två preliminära dokumenten Stämmoprogram NORDLEK 2018 och Lokalprogram NORDLEK 2018. Det blev ingen diskussion om innehållet utan istället ett snabbt beslut om antagande av de två dokumenten. Därmed kunde vi, förstärkta i anden, resa till Nordlekrådets styrelsemöte i Malmö  för att presentera dessa dokument och upplägget för genomförande av den stora stämman på Lugnet 2018.

Det var Eva Gert och Anders Liljekvist, sekunderade av Nordleksutskottsledamöterna Ylva Ewaldz, Helen Eriksson och Stig Eriksson, som representerade NORDLEK 2018 vid Malmömötet och presenterade antagna preliminära program och genomförandeidéer. Sammanfattningsvis är det inte fel att säga att Nordlekledarna var nöjda med den information de fick ta del av och att materialet presenterades i skriftlig form så tidigt i planeringsprocessen.

Efter presentationen blev det diskussioner både med styrelse och utskott. Under dessa förmedlade Nordlekledarna många värdefulla synpunkter som ska arbetas in i förslagen fram till den färdiga produkten. Styrelsens och utskottens synpunkter, samordnade inom respektive grupp, ska delges NORDLEK 2018.


Oktobermöte gav mersmak

IMG_2725_delförstkompjust

Styrelse och arbetsgrupper granskar den tilltänkta lokalen Falu Kuriren Arena. Foto: Stephan Jansson

Oktobermöte 2016 var välbesökt. Ca 35 ledare från styrelse och arbetsgrupper hade samlats påLugnetområdet för att särskåda de tilltänkta lokalerna för NORDLEK 2018 och samordna Stämmoprogrammet.

Genom att vi planeringsmässigt har ett programskal klart och även önskemål om lokaldisposition gav rundvandringen bättre utbyte jämfört med den vandring vi gjorde under Kick-Off 2015. Dessutom besökte vi den tilltänkta lokalen Lugnetkyrkan för första gången.

Resten av lördagen ägnades åt presentation och diskussion om förslag till Stämmoprogram NORDLEK 2018. Arbetsgrupperna upptäckte att det återstår en hel del samordningsarbete. En del av detta klarades av under söndagen och kommer att fortsätta grupp för grupp. Genom att två ledamöter i Nordleks utskott, Ylva Ewaldz och Stig Eriksson, deltog i mötet blev det ytterligare en dimension på diskussionerna.

Vi hann även med ett styrelsemöte och ytterligare samverkansarbete under söndagen innan den senarelagda lunchen fick avsluta Oktobermöte 2018. Nu längtar vi efter att styrelsen ska anta de båda programmen så de kan presenteras vid Nordlekrådets styrelsemöte i Malmö i slutet av november.

 


oktmöte_webbsida kopiera

Nu är det åter dags att samla alla utsedda ledare inom NORDLEK 2018 till ett tvådagars planeringsmöte. 15-16 oktober träffas mer än 30 ledare på Lugnet  i Falun för att samordna stämmans föreslagna programpunkter, specialgranska alla föreslagna lokaler och planera programmet inför Nordlekrådets besök under våren 2017. Under söndagen sammanträder styrelsen för NORDLEK 2018 för att ta beslut i ett antal viktiga ärenden, exempelvis Stämmoprogrammet, Lokalprogrammet, fördelning av föreningens resultat.

Vi ser fram emot ett fullmatat, viktigt och socialmysigt arbetsmöte!


Marknadsföring

Vår arbetsgrupp Sponsring, marknadsföring har producerat en folder som i olika sammanhang ska användas för att marknadsföra NORDLEK 2018. Det första tillfället att sprida denna folder är vid Isleik 2016 på Island. Klicka på länken nedan så kan du se den nya foldern. Skriv gärna ut den och använd den för att informera om stämman i Falun 2018.

Marknadsföringsfolder för NORDLEK 2018:  Nordlek_folder_160627

 


Posten har kommit!

posten_kommer

Protokollet från styrelsemöte 4-2016 har lagts ut på den interna sidan FORMALIA, respektive PROTOKOLL-INTERNT. Observera att detta dokument, enligt styrelsens beslut, endast läggs upp här och skickas inte ut via e-post.

 

 

 

 


VU-protokoll och kallelse till styrelsemöte

3d postman with envelope and bagNu har protokollet från VU-möte 3-2016 och kallelse till styrelsemöte 4-2016 lagts ut på de interna sidorna FORMALIA, KALLELSER-INTERNT respektive PROTOKOLL-INTERNT. Observera att dessa dokument, enligt styrelsens beslut, endast läggs upp här och skickas inte ut via e-post.

 

 

 


Lyckat Gemensamt Arbetsgruppsmöte i Västerås

DSC_0015_delförstkompjust

På bilden ovan har ansvarige för arbetsgrupp Program, Torbjörn Brännlund (sittande), samlat ansvariga för verksamhetsarbetsgrupperna, Eva Gert, (Dans, VI KAN), Anita Lindqvist (Barn, ungdom, familj), Andreas Svensson (Musik) och Åsemi Byström (Dräkt) till ett  djuplodande samordningsmöte.

Arbetsgrupperna och en del styrelseledamöter har varit samlade i Västerås för ett Gemensamt Arbetsgruppsmöte. Idén med mötet var både att planera inom den egna gruppen och att samverka med övriga grupper. En del av deltagarna anlände till Gurkstaden dagen innan för att få uppleva Galakonsert, den sjunde i ordningen, under Folk & Världs Musikgalan i Västerås Konserthus. Åhörarna fick vara med om en musikkväll av hög kvalitet med artisteri från flera länder och världsdelar. Kanske det dock var lite sparsamt med den svenska musiken? Under kvällen delades det även ut ett hederspris och nio priser, Buketten, en guldglänsande statyett i vattenskuren mässing, skapad av dalakonstnären Jordi Arkö.

Vårt arbetsmöte blev mycket lyckat, där 24 ledare grep sig an sina uppgifter med stor entusiasm. Det kläcktes ny idéer, togs bort tidigare idéer som inte visade sig hålla måttet, samordnades idéer och där alla idéer budgetbeskrevs. Dessutom bekantade man sig över arbetsgruppsgränserna, som blir bra att ha vid kommande arbete. Till slut enade man sig om att ett förslag till samordnat program ska vara färdigt vid halvårsskiftet i år.

Trötta men nöjda återvände under kvällen alla ledare till sina respektive hemdistrikt. Trots en lyckad dag kände alla att mycket arbete återstår.

På den interna sidan ARBETSGRUPPER>PROGRAMBOK-INTERNT finns ytterligare bildbevis från Gemensamt Arbetsgruppsmöte.


Styrelsemöte

inställt

På grund av rådande omständigheter är styrelsemöte den 6 april inställt. Nästa styrelsemöte genomförs som telefonmöte tisdagen den 10 maj kl 20.00. Kallelse skickas ut i särskild ordning.


Tjugosju månader kvar till NORDLEK 2018

IMG_0459_delförstkompjust

Idag, 1 april 2016, är det trettiosju månader kvar till invigningen av NORDLEK 2018 på Lugnet i Falun. På Lugnets Riksskidstadion genomförs varje år bl a stora internationella skidtävlingar och i februari 2015 riktades hela världens skidintresserade skidögon mot denna plats. Då genomfördes Skid-VM för fjärde gången på Lugnet. Idag har ett stort antal scoter åkare dragit in för att tävla i det stora evenemanget Clash of Nations, en tävlng för snöskotrar.

Just på den här platsen, hoppbackarnas bromsplan, kommer eventuellt invigningen av NORDLEK 2018 att äga rum. Men då måste snön ha smält bort förstås …….. sedan är det fritt fram för dansare, spelmän och många övriga kulturbärare från norden och många andra länder.

Tills dess: följ oss på den här webbsidan!


Styrelseprotokoll

protokoll

Protokollet från styrelsemöte 3-2016, 13 mars 2016, finns nu tillgängligt på webbsidans interna sida FORMALIA > PROTOKOLL-INTERNT.


Klart för Gemensamt arbetsgruppsmöte

arbestgr_möte_västerås_ inbjudan_bekräftelse kopiera

Efter bearbetning av arbetsgrupperna har det kommit in anmälningar från samtliga grupper och det blir ett  80%-igt deltagande. Därmed har verkställande utskottet beslutat att genomföra Gemensamt Arbetsgruppsmöte i Västerås den 3 april.

Bekräftelse med ytterligare information kommer att skickas ut inom kort till samtliga anmälda deltagande.


Mycket viktig instruktion

kan och skall_leif kopieraEtt av Nordleks styrdokument heter Kan och skall. Doku-mentet sammanfattar den praxis som genom åren utvecklats kring de stämmor som arrangeras i Nordleks regi. Vi som arrangör av NORDLEK 2018 ska följa de föreskrifter som finns angivna i dokumentet och alla ledare i projektet måste ta del av innehållet. Styrdokumentet finns upplagt på hemsidans interna sida FORMALIA>DOKUMENT-INTERNT.

På samma sida har även Svenska Folkdansringens föreskriftsdokument Stämmor och Ting lagts ut.


Användbara dokument

Vart efter styrelsen skapar dokument som ska användas av alla ledare för att skapa enhetlighet och effektivt arbete inom organisationen i alla led läggs dessa ut på hemsidans interna sida FORMALIA>DOKUMENT-INTERNT. Just nu finns dokumentet ”Reseräkning för bilresor” och ” Dokumentmall” utlagda.

Båda dokumenten är skrivna i word-format. Du kan öppna dem, skriva direkt i mallen och skicka via mejl direkt till kassören (reseräkningar) eller andra mottagare. Spara ned ”ditt original” i ditt eget arkiv.


Nästa styrelsemöte

Styrelsens nästa sammanträde genomförs den 13 mars i Kämpevillan, Barrskogsgatan 25,  i Borlänge,ca kl 11.30 i direkt anslutning till årsmötet. Kallelse och beslutsunderlag har skickats ut. Handlingarna finns även upplagda på hemsidans interna sida FORMALIA>KALLELSER-INTERNT. Klicka  HÄR  så öppnar du sidan.


Årsmöte för föreningen Nordlek 2018

Ordförandeklubba
Föreningen Nordlek 2018:s andra årsmöte genomförs söndagen den 13 mars 2016, kl 10.00 i Kämpevillan, Barrskogsgatan 25,  i Borlänge. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 6 mars.

Kallelse har skickats ut till medlemmar och föreningens styrelse. Anmälan till årsmötet måste göras senast den 6 mars. Årsmöteshandlingar har skickas ut och finns även upplagda på hemsidans interna sida FORMALIA>KALLELSER-INTERN.