Anmälan

NORDLEK 2018

Anmälningsfunktionen till NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger publiceras i början av januari 2018.

Läs redan nu den allmänna informationen nedan redan nu och absolut innan du går in och anmäler dig.


Volontärer

Intresseanmälan för att arbeta som volontär under NORDLEK 2018 och Nordiskt sommarläger kan du göra via hemsidans förstasida, där finns även ytterligare information, eller genom att klicka  HÄR .


Allmän information om anmälningsproceduren

Deltagare
Till NORDLEK 2018 ska du anmäla dig som ”deltagare” eller i någon annan egenskap

  • speciell gäst: av stämmoorganisationen speciellt inbjudna personer
  • NORDLEK-artist: artister eller föreläsare som stämmoorganisationen träffat särskilt avtal med
  • volontär: ledare som anlitats av stämmoorganisationen för speciella arbetsuppgifter
  • 2018-ledare: utsedd ledare inom stämmoorganisationen

Villkor för stämmoavgiften

  • sista anmälningsdag för NORDLEK 2018 är 31 mars 2018
  • anmälningar från och med den 1 april får förhöjd stämmoavgift
Ålder, år Normal avgift,
kronor
Förhöjd avgift,
kronor
Endagsavgift,
kronor per dag
0-4 ingen avgift ingen avgift ingen avgift
5-15         500        650 150
16-25         800     1 000 250
26-      1 700     1 950 450

För deltagare som inte är medlemmar hos någon avtalspart (riksorganisation) betalar en extra avgift på 200 kronor. Deltagare från länder utanför Norden, som ej är medlem i någon avtalspart, betalar en extra avgift på 200 kronor.

Boende
Logi på hårt underlag i skolsalar bokas och betalas i samband med anmälan och bokning av stämmokort mm.

Logi i hotell, vandrarhem och på campingplats (husvagn, husbil, tältplats) bokas och betalas direkt hos respektive uthyrare. Vi har reserverat ett antal rum hos varje uthyrare. Ange bokningskod nordlek2018 vid bokningen. Se information för detta boende genom att klicka HÄR.

Måltider
Deltagarna erbjuds köpa mat (frukost, lunch, middag) direkt från arrangören NORDLEK 2018, antingen måltidspaket för hela veckan eller enstaka måltider. Måltidspaketen beställs och betalas i samband med anmälan. Deltagare som bor på hotell, vandrarhem eller har eget boende kan välja måltidspaket där frukost inte ingår.

Köp av måltidspaketen är rabatterade i förhållande till köp av enstaka måltider.

Samtliga köpta måltider intas i Lugnetgymnasiets matsal, som ligger mitt i stämmoområdet.
Matsedel finns på www.nordlek2018.se  , klicka på denna länk:  HÄR

Det går inte att köpa måltider av arrangören på plats i Falun. Deltagare som inte köpt mat i samband med anmälan hänvisas till restauranger i Falu centrum. En förteckning över restauranger presenteras på www.nordlek2018.se  , (kommer att läggas ut senare).

Aktiviteter med avgifts- eller anmälningskrav
Dessa aktiviteter beställs och betalas (gäller avgiftsaktiviteter) i samband med anmälan. Avgifts- och anmälningskraven framgår av Stämmoprogram NORDLEK 2018, www.nordlek2018.se  , klicka på länken: stämmo_program_18_7.

Biljetter till aktiviteter som inte blivit fullbokade kan köpas i InfoCentral på stämmoområdet.

Utflykter
Biljetter till utflykterna beställs och betalas i samband med anmälan. Information om utflykter finns på www.nordlek2018.se  . Du hittar information om utflykterna genom att klicka HÄR.

Biljetter till utflykter som inte blivit fullbokade kan köpas i InfoCentral på stämmoområdet.

PR-uppvisningar på stan och danstävlingar
Deltagarna har möjlighet att delta med dansgrupp i PR-uppvisningar på stan. Anmälan görs i samband med anmälan till stämman. Varje dansgrupp ska ha ett namn och en angiven dansledare.

Danstävling arrangeras för dans med grupp och dans i par. Anmälan till tävlingen med grupp görs i samband med anmälan till stämman. Varje dansgrupp ska ha ett namn och en angiven dansledare. Tävlingsavgiften är 200 kronor per grupp.

Anmälan till tävlingen i pardans görs på plats i InfoCentral på stämmoområdet. Tävlingsavgiften är 50 kronor per par.

Betalning
Information om hur betalning ska gå till och på vilka villkor publiceras senare.